A batalla de Brión

O 25 de agosto do ano 1800, unha flota inglesa con máis de 100 velas arrivaba ás costas ferrolás nunha acción sorpresiva, para causarlle un golpe moral ao expansionismo napoleónico e unha baixa física á flota española; parte desta flota atopábase na nosa ría. O vicealmirante John Warren viña ao mando dun continxente de 7… Read More A batalla de Brión