Xeografía 2012

XUÑO 2012 OPCIÓN A 1. Defina, nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún exemplo en relación con España ou Galicia: desagrarización, explotación intensiva, cunca fluvial, fondos estruturais, litosfera, tectónica de placas. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). Respostas Desagrarización é a perda de poboación dedicada á… Read More Xeografía 2012

Historia 2002

COMPOSICIÓN DE TEXTO (tema de tipo histórico) XUÑO 2002 OPCIÓN 1 Os documentos seguintes, aos que debes referirte na túa exposición, tratan sobre a Guerra Civil. Iniciada coa sublevación de xullo de 1936, o conflicto será presentado en térmos ideolóxicos como unha loita antifascista (Doc. 1) ou anticomunista (Docs. 2 e 7), segundo o bando… Read More Historia 2002

Historia 2001

COMPOSICIÓN DE TEXTO (tema de tipo histórico) XUÑO 2001 OPCION 1 Os seguintes documentos permiten a realización dunha redacción que teña por tema central as relacións entre a Igrexa e o Estado dende a implantación do liberalismo na década de 1830 ata a guerra civil. Dende a inicial confrontación que a liquidación do Antigo Réxime… Read More Historia 2001