Xeografía 2012

XUÑO 2012 OPCIÓN A 1. Defina, nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún exemplo en relación con España ou Galicia: desagrarización, explotación intensiva, cunca fluvial, fondos estruturais, litosfera, tectónica de placas. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). Respostas Desagrarización é a perda de poboación dedicada á… Read More Xeografía 2012