Texto 4º E.S.O.

“Españois: A cidade de Cádiz posta en armas, con toda a súa provincia, coa Armada ancorada no seu porto (…) declara solemnemente que nega a súa obediencia ao goberno de Madrid (…) resolta a non depoñer as armas ata que a nación recobre a súa soberanía, manifeste a súa vontade e se cumpra (…) morto… Read More Texto 4º E.S.O.