Texto 4º E.S.O.

“Españois: A cidade de Cádiz posta en armas, con toda a súa provincia, coa Armada ancorada no seu porto (…) declara solemnemente que nega a súa obediencia ao goberno de Madrid (…) resolta a non depoñer as armas ata que a nación recobre a súa soberanía, manifeste a súa vontade e se cumpra (…) morto… Read More Texto 4º E.S.O.

A batalla de Brión

O 25 de agosto do ano 1800, unha flota inglesa con máis de 100 velas arrivaba ás costas ferrolás nunha acción sorpresiva, para causarlle un golpe moral ao expansionismo napoleónico e unha baixa física á flota española; parte desta flota atopábase na nosa ría. O vicealmirante John Warren viña ao mando dun continxente de 7… Read More A batalla de Brión

O Primeiro de Maio

O Día Internacional dos Traballadores ou Primeiro de Maio, é a festa por antonomasia do movemento obreiro mundial. É unha xornada que se utilizou habitualmente para realizar diferentes reivindicacións sociais e laborais. Aínda que na actualidade transcorre como un día festivo en miles de cidades do mundo, o seu pasado é bastante sanguento. A súa… Read More O Primeiro de Maio