Tema 9: España unha economía de servizos

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Terciarización da economía e sociedade do benestar.
 2. Distribución comercial e espazos do consumo.
 3. Os servizos financeiros a súa organización espacial e a balanza de pagamentos.
 4. Transporte e comunicacións.
 5. Os espazos turísticos.

PRÁCTICOS

 • Comentario de paisaxes turísticas.
 • Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, autovías, portos e aeroportos).
 • Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros.
 • Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo
 • Gráficas sobre a evolución do comercio exterior e/ou interior.
 • Gráficos e estudos sobre o impacto da sociedade da información.

VOCABULARIO: Balanza de pagamentos/ Economía somerxida/ Ecoturismo/ Franquicia/ Plan Estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT)/ Taxas aeroportuarias/ Tour operadores.

Advertisements