Tema 8: Reestruturación dos espazos industriais

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Proceso e factores da industrialización española.
 2. A industrialización española
 3. Os sectores industriais
 4. Áreas industriais.
 5. Situación actual da industria: desafíos e globalización.
 6. As Materias primas
 7. A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía.

PRÁCTICOS

 • Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía).
 • Mapas ou planos sobre factores de localización industrial.
 • Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas industriais de España e Galicia.
 • Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en España e Galicia.

VOCABULARIO

Economías de escala/ Enerxías renovables/ Difusión industrial/ Fondos estruturais/Subcontratación/ Industrias verdes/ Materias primas estratéxicas / Parque tecnolóxico.

Advertisements