Tema 6: Riscos e problemas ambientais

ESQUEMA DA UNIDADE

  1. Introdución
  2. Repercusións ambientais da acción humana: Contaminación, cambio climático, pegada ecolóxica.
  3. Respostas e solucións cara a sustentabilidade.
  4. A paisaxe:recurso común, interpretación e transformacións recentes.
  5. O patrimonio natural español e categorías de protección.

PRÁCTICOS

  • Estatísticas e mapas de erosión dos solos, desertización e incendios forestais.
  • Comentario guiado de informes ou notas de prensa sobre contaminación.
  • Mapas dos espazos protexidos (parques nacionais, parques naturais, reservas da biosfera).
  • Mapas de riscos: xeolóxicos, climáticos (inundacións, temporais e secas).

VOCABULARIO: Avaliación de impacto ambiental / Ecosistema / Efecto invernadoiro / Paisaxe

Advertisements