Tema 5: Natureza e medio ambiente de Galicia

ESQUEMA DA UNIDADE

  1. O relevo de Galicia
  2. Os climas
  3. Os ríos
  4. A diversidade bioxeográfica

PRÁCTICOS

  • Comentario dun perfil topográfico O – E.
  • Comentario de paisaxes naturais de Galicia (serras orientais, cuncas interiores e tipoloxía das rías).

VOCABULARIO: Esteiro / Landa / Ría / Tómbolo

Advertisements