Tema 3: Diversidade hídrica

ESQUEMA DA UNIDADE

  1. Concas hidrográficas e tipos de réxime fluvial.
  2. Lagos, lagoas, zonas húmidas costeiras.
  3. Problemática dos recursos hídricos: transvases, desalinización,recuperación de acuíferos, saneamento dos ríos.

PRÁCTICOS

  • Comentario de hidrogramas (nival, nivopluvial, pluvionival, pluvial oceánico,pluvial mediterráneo).
  • Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos principais ríos e posibles réximes fluviais.
  • Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península.
VOCABULARIO: Cunca fluvial / Estiaxe / Marisma (3)
Advertisements