Tema 2: Diversidade climática

ESQUEMA DA UNIDADE

  1. Introducción
  2. Factores xeográficos e termodinámicos do clima.
  3. Elementos do clima
  4. Tipos de tempo.
  5. Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de montaña, subtropical.

PRÁCTICOS

  • Mapas do tempo en superficie: Advección do Oeste, anticiclón de verán e tempo do norte.
  • Mapas de temperaturas e precipitacións medias.
  • Mapa dos climas de España.
  • Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que inflúen no clima; influencia no medio; tipos de climas e localización xeográfica dos mesmos.
VOCABULARIO: Aridez, Barlovento, Inversión térmica, Isóbara, Isohieta, Umbria (6)
Advertisements