Tema 11: O sistema urbano

ESQUEMA DA UNIDADE

  1. O proceso de urbanización en España.
  2. Fenómeno urbano en España.
  3. Transformacións recentes na estrutura das cidades.
  4. Impacto ambiental da urbanización.

PRÁCTICOS

  • Comentario plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. (Barcelona, Toledo, Vitoria, Madrid).
  • Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas económicos e sociais).
  • Mapa do sistema urbano en España e en Europa.
  • Mapa do subsistema urbano galego.

VOCABULARIO: Área suburbana/ Área metropolitana/ Cualificación do solo/ Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) / Unidade Veciñal de Absorción (UVA)/ Xentrificación.

Advertisements