Tema 10: A Poboación española

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Introdución
 2. Dinámica da poboación.
 3. Os movementos naturais da poboación.
 4. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración.
 5. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica.
 6. Distribución espacial.

PRÁCTICOS

 • Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a partir dos datos do INE ou IGE.
 • Comentar e comparar pirámides de poboación.
 • Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos.
 • Gráfica da transición demográfica en España.
 • Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos … feminina).
 • Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA.
 • Gráfica da emigración galega.
 • Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos.

VOCABULARIO:Poboación Activa, Esperanza de Vida, Réxime Demográfico, Censo de Poboación, Saldo Migratorio, Taxa de Fecundidade, Transición Demográfica, Padrón Municipal.

Advertisements