A poboación e urbanización

TEMA 10 A poboación española.

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Dinámica da poboación.
 2. Os movementos naturais da poboación.
 3. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración.
 4. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica.
 5. Distribución espacial.

PRÁCTICOS

 • Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a partir dos datos do INE ou IGE.
 • Comentar e comparar pirámides de poboación.
 • Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos.
 • Gráfica da transición demográfica en España.
 • Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos … feminina).
 • Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA.
 • Gráfica da emigración galega.
 • Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos.

VOCABULARIO

Poboación Activa, Esperanza de Vida, Réxime Demográfico, Censo de Poboación, Saldo Migratorio, Taxa de Fecundidade, Transición Demográfica, Padrón Municipal.

TEMA 11 O sistema urbano.

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. O proceso de urbanización en España.
 2. Fenómeno urbano en España.
 3. Transformacións recentes na estrutura das cidades.
 4. Impacto ambiental da urbanización.

PRÁCTICOS

 • Comentario plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. (Barcelona, Toledo, Vitoria, Madrid).
 • Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas económicos e sociais).
 • Mapa do sistema urbano en España e en Europa.
 • Mapa do subsistema urbano galego.

VOCABULARIO

Área suburbana/ Área metropolitana/ Cualificación do solo/ Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) / Unidade Veciñal de Absorción (UVA)/ Xentrificación.

Advertisements