A organización política – administrativa

TEMA 12 Organización político – administrativa actual española.

ESQUEMA UNIDADE

  1. Evolución histórica.
  2. Formas de goberno. A democracia.
  3. A organización territorial do Estado español.

TEMA 13 Contrastes e políticas rexionais en España

ESQUEMA UNIDADE

  1. Antecedentes históricos.
  2. Desequilibrios territoriais.
  3. Factores de transformacións.
  4. Políticas rexionais.

PRÁCTICOS

  • Mapa de crecemento do PIB das CC.AA.
  • Gráfica de índices de benestar social das CC.AA.

VOCABULARIO:

Parroquia, Municipio, Provincia, Comunidade Autónoma, Estatuto de autonomía.

Advertisements