Texto 4º E.S.O.

“Españois: A cidade de Cádiz posta en armas, con toda a súa provincia, coa Armada ancorada no seu porto (…) declara solemnemente que nega a súa obediencia ao goberno de Madrid (…) resolta a non depoñer as armas ata que a nación recobre a súa soberanía, manifeste a súa vontade e se cumpra (…)

morto o municipio, pasto a Administración e a Fadenda da inmoralidade (…), tiranizado o ensino, muda a prensa (…) Tal é a España de hoxe (…).

(…) Queremos que un goberno provisional que represente a todas as forzas vivas do país asegure a orde, en tanto que o sufraxio universal bota os cementos da nosa rexeneración social e política. (…) Contamos para realizar o noso inquebrantable propósito co concurso de todos os liberais, unánime (…), das clases acomodadas (…) cos ardentes partidarios das liberdades individuais (…), dos ministros do Altar (…) co pobo todo e coa aprobación, en fin, da Europa enteira (…) Viva España con honra”

Manifesto de Serrano, Prim, Dulce, Topete 0 19 do XI de 1868