Prácticas Clima

Climogramas Mapas de precipitacións Mapas de temperaturas PRÁCTICA 1: CLIMAS DA PENÍNSULA A extensión de España, a súa situación entre a zona de latitudes téperas e cálidas e entre dous mares de características tan distintas, así como a disposición do relevo fan que na Península exista unha gran variedade climática. España desde o punto de… Read More Prácticas Clima

TEMA RELEVO

Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos. Comentario de perfís topográficos: N – S, E – O, Pireneos – Val do Ebro. Mapa litolóxico de España. Debuxos e gráficos con tipos de modelado MAPA… Read More TEMA RELEVO

Texto 4º E.S.O.

“Españois: A cidade de Cádiz posta en armas, con toda a súa provincia, coa Armada ancorada no seu porto (…) declara solemnemente que nega a súa obediencia ao goberno de Madrid (…) resolta a non depoñer as armas ata que a nación recobre a súa soberanía, manifeste a súa vontade e se cumpra (…) morto… Read More Texto 4º E.S.O.

Felipe IV

(Valladolid, 1605 – Madrid, 1665) Rei de España (1621-1665), fillo e sucesor de Felipe III. Durante o longo e crucial reinado de Felipe IV a monarquía hispánica, na pendente da decadencia económica e política, viviu os últimos esplendores do Século de Ouro e houbo de aceptar a perda da hexemonía en Europa, despois de guerras… Read More Felipe IV