Práctica mapa precipitacións

Localice cinco sistemas montañosos con precipitacións acumuladas anuais superiores a 1.000 mm. Os sistemas montañosos con precipitacións acumuladas anuais superiores a 1.000 mm son: Cordilleira Cantábrica Pireneos Macizo Galaico Montes de León Montes Vascos Sistema Central Sistema Ibérico Sistemas Béticos Serra da Tramontana Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: Identifique o documento Trátase dun… Read More Práctica mapa precipitacións

Práctica Xeografia

2.‐ Atendendo aos documentos, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): a) Localice as provincias numeradas do 1 ao 4 (Figura 2), indicando cales están en alta e cales están en baixa presión (1 punto). Provincias: Sta. Cruz de Tenerife: alta presión Cidade Real: alta presión Navarra: baixa presión Teruel: baixa presión b) Comente o documento… Read More Práctica Xeografia

Texto 4º E.S.O.

“Españois: A cidade de Cádiz posta en armas, con toda a súa provincia, coa Armada ancorada no seu porto (…) declara solemnemente que nega a súa obediencia ao goberno de Madrid (…) resolta a non depoñer as armas ata que a nación recobre a súa soberanía, manifeste a súa vontade e se cumpra (…) morto… Read More Texto 4º E.S.O.